AB-TEST 

WYPOSAŻENIE DLA WARSZTATÓW AUTOGAZU, BADANIA, PROJEKTY, EKSPERTYZY
     FIRMA POWSTAŁA W WYNIKU ZAPOTRZEBOWANIA KLIENTÓW NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, KTÓRE POWSTAJĄ NA BAZIE NASZEGO WIELOETNIEGO DOŚWIADCZENIA W PROJEKTOWANIU I BUDOWIE SYSTEMÓW AUTOGAZU.  NASZYMI ODBIORCAMI SĄ PRODUCENCI INSTALACJI GAZOWYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE. WSPÓŁPRACUJEMY RÓWNIEŻ JEDNOSTAKI NAUKOWYMI TAKIMI JAK  POLITECHNIKA GDAŃSKA, INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH W GDAŃSKU POLSKIEJ AKADEMI NAUK.
     NASZE PRODUKTY SĄ ZNANE OD LAT I SŁYNĄ ZE SWOJEJ NIEZAWODNOŚCI.


     THE COMPANY HAS BEEN AT THE RESULT OF CUSTOMER REQUIREMENTS FOR NON-TECHNICAL SOLUTIONS THAT ARE MADE ON THE BASIS OF OUR MULTIPLE EXPERIENCE IN THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF AUTOMATIC SYSTEMS. OUR RECIPES ARE MANUFACTURERS OF GAS INSTALLATIONS IN POLAND AND IN THE WORLD. WE ALSO COOPERATE THE SCIENTIFIC UNITS SUCH AS TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK, INSTITUTE OF FLUSH MACHINES IN GDAŃSK OF POLISH ACADEMY OF SCIENCE. OUR PRODUCTS ARE KNOWN FOR YEARS AND VERY RELIABLE.

ZAUFALI NAMTHEY TRUSTED US

Kreator strony - przetestuj